Symposium Rentmeesterschap, ook van agrarisch erfgoed

Op vrijdag 6 oktober organiseert Stichting IJssellandschap in het kader van haar 750-jarig bestaan een symposium over rentmeesterschap, ‘De rentmeester van de Toekomst’.

De stichting is rentmeester van de gronden en gebouwen die haar door de eeuwen heen zijn vererfd of die ze op een andere manier heeft verworven. IJssellandschap wil tijdens het symposium al die eeuwen volharding en verandering bespreken. Dat gebeurt door ook naar andere sectoren te kijken waar ook van rentmeesterschap sprake is. Het familiebedrijf dat over het kapitaal van de familie van oudsher waakt. Het waterschap dat de waterveiligheid voor ons alle beheert en telkens moet aanpassen aan de nieuwe omstandigheden: klimaatverandering maar ook meer participatie van bewoners en betrokkenen. Denk ook aan de zorg en de rechtspraak die voortdurend vragen om aanpassingen in het beheer ervan. Al die sectoren zijn die dag vertegenwoordigd.

Ook erfgoed komt aan de orde. Samen met Agrarisch Erfgoed Nederland verzorgt Stichting IJsselhoeven een workshop over erfgoed. Want ook daarmee moet anders worden omgegaan dan vroeger. Wat betekent dat voor stichting IJsselhoeven, de rentmeester van de bijzondere boerderijen in de IJsselstreek?

IJssellandschap beschrijft de filosofie en opzet van het symposium als volgt:

Onder de titel “Rentmeester van de toekomst” organiseren we deze dag vanuit de gedachte dat rentmeesterschap een actueel thema is. De rentmeester zet zich in onze ogen in om de immateriële en materiele waarde voor de (zeer) lange termijn te behouden. “Quick wins” zijn onwenselijk indien ze de continuïteit in gevaar brengen maar diepte-investeringen zijn juist noodzakelijk. En als de tijd daarom vraagt zullen de bakens ingrijpend verzet moeten worden.

Rentmeesterschap is een kwaliteit die in vele instituties en sectoren van de samenleving actueel is omdat de samenleving gebaat is bij stevige structuren en steunberen die de waan van de dag weerstaan en de focus houden op overmorgen. Steunberen die overigens wel weer aangepast kunnen worden aan de eisen van de tijd! De dag is bedoeld voor eenieder die zich wil verdiepen in het vraagstuk van rentmeesterschap en continuïteit. “

Wanneer:                               vrijdag 6 okt. van 9.30 – 17.00 uur

Waar:                                     Klooster Sion, Vulikerweg 6, Diepenveen

Kosten:                                   175 euro (vrijwilligers en studenten 75 euro)

Programma en sprekers:       www.ijssellandschap.nl

Inschrijven en info:                rentmeester [at] ijssellandschap.nl

 

Geplaatst op 24 juli 2017