Versoepeling beleid zonnepanelen op monumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) past zijn adviesbeleid aan voor zonnepanelen (pv-cellen) op monumenten. Doel is om monumenteneigenaren meer mogelijkheden te geven om gebruik te maken van pv-cellen bij de verduurzaming van hun monument.

Wat is nieuw?

Het wel of niet zichtbaar zijn van pv-panelen is niet langer een beslissend criterium, maar wel de mate waarin het beeld van het monument eventueel wordt verstoord. Daardoor kan vaker positief geadviseerd worden over pv-cellen die zichtbaar zijn vanaf publiek toegankelijk gebied. Voortaan wordt bij rijksmonumenten positief geadviseerd over pv-panelen die uit het zicht liggen en geen aantasting vormen  van waardevolle onderdelen van het monument en zorgvuldig op het dak worden aangebracht. Voorwaarde voor een positief advies voor pv-cellen in het zicht is onder meer een zorgvuldig afgewogen ontwerp. Onevenredige visuele verstoringen zijn daarbij nog steeds niet acceptabel.

Lees het complete nieuwsbericht op de website van RCE

Hieronder als bijlage de RCE gids met alle achtergrondinformatie voor eigenaren en huurders.

Geplaatst op 6 augustus 2020