Luiken aan IJsselhoeven

In de periode 2017-2019 hebben we het project 'De luiken open!' uitgevoerd. Houten raamluiken zijn een belangrijk beeldbepalend onderdeel van veel boerderijen. Maar ze zijn ook functioneel want bieden bescherming tegen zowel warmte als kou. In het project zijn we op zoek gegaan naar het boeiende verhaal 'achter' de luiken: geschiedenis, vormgeving, kleuren, hang- en sluitwerk, openingen, symboliek. November 2018 was er een zeer geslaagde presentatie en workshop op boerderij de Disselenbrink te Marle, klik hier voor uitgebreid verslag.

Er is subsidie verleend aan 10 boerderijen op Overijssels grondgebied voor restauratie of vervanging van luiken. Het project is afgesloten tijdens het grootse IJsselhoevenFestijn op zaterdag 31 augustus 2019. Toen is ook het boek 'Luiken aan IJsselhoeven' gepresenteerd. Een prachtig boek dat met vele foto's een mooi beeld schetst van de diversiteit aan luiken in de IJsselvallei. Boerderij-bewoners vinden in dit boek veel inspiratie en informatie bij het (laten) maken van nieuwe luiken maar ook bij restauratie en onderhoud van bestaande luiken. Het boek is voor 12,50 euro te koop via onze webwinkel.

Op deze projectpagina vindt u allerlei achtergrondinformatie over luiken. Het bovenste document in de onderstaande lijst bijlagen bevat naast literatuurverwijzingen ook allerlei internet links naar website met informatie over luiken. Verder in de lijst een groot aantal documenten (pdf) over het onderwerp. Puur vanwege de boeiende inhoud staan er ook een paar brochures van commerciele bedrijven bij, met de nadrukkelijke vermelding dat we als stichting daarmee geenszins een band hebben of dat het een geadviseerde leverancier betreft.

Het project is mede mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van de Provincie Overijssel.